لیونل مسی در بازی امشب مقابل آژاکسیو لحظات عجیبی را سپری کرد و مورد خشم طرفداران قرار گرفت.

لیونل مسی در بازی امشب مقابل آژاکسیو لحظات عجیبی را سپری کرد و مورد خشم طرفداران قرار گرفت.