لیونل مسی و لوئیس همیلتون به شکل مشترک جایزه لاروس را کسب کردند.

لیونل مسی و لوئیس همیلتون به شکل مشترک جایزه لاروس را کسب کردند.