مدیرعامل باشگاه شاهین شهرداری بوشهر گفت: مربی جدید پنج‌شنبه در تمرینات تیم حاضر می‌شود.

مدیرعامل باشگاه شاهین شهرداری بوشهر گفت: مربی جدید پنج‌شنبه در تمرینات تیم حاضر می‌شود.