مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت: مسیر ارتباطی تمام پل های آب نما در استان گیلان برای حفظ جان مردم مسدود است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت: مسیر ارتباطی تمام پل های آب نما در استان گیلان برای حفظ جان مردم مسدود است.