الکساندر گروشکو معاون وزیر امورخارجه روسیه اعلام کرد: ناتو نشان داد هیچ فضایی برای دستور کار مشترک بین روسیه و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) وجود ندارد….

الکساندر گروشکو معاون وزیر امورخارجه روسیه اعلام کرد: ناتو نشان داد هیچ فضایی برای دستور کار مشترک بین روسیه و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) وجود ندارد.