رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی از انسداد یکی از محورهای شمالی ایران خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی از انسداد یکی از محورهای شمالی ایران خبر داد.