پیشکسوت پرسپولیس خودش را گلزن ترین دروازه بان تاریخ پرسپولیس می‌داند.

پیشکسوت پرسپولیس خودش را گلزن ترین دروازه بان تاریخ پرسپولیس می‌داند.