مسابقه بزرگ شطرنج سیمولتانه شهریار توسط استاد حسین تقوی مدرس فدراسیون جهانی شطرنج "فیده" همزمان با 250 نفر به مناسبت روز دانش آموز برگزار شد.
مسابقه بزرگ شطرنج سیمولتانه شهریار همزمان با ۲۵۰ نفر به مناسبت روز دانش آموز

به گزارش گروه ورزش شهریاریها ، این رقابت جذاب در حضور محمودی نماینده مجلس شورای اسلامی، صیفوری رئیس اداره ورزش و جوانان شهریار، دانشفر عضوهیات رئیسه فدراسیون و رییس هیات شطرنج استان تهران در ورزشگاه تختی انجام شد که کلیه عواید این مسابقه به نفع سیل زدگان کشورمان هزینه می شود.

در جریان این مسابقه از ۵ سال تا ۹۵ سال و تمام کسانی که با حرکت مهره ها آشنا بودند، شرکت کردند و طی آن، دانشفر از تلاش های هیات شطرنج شهریار و از زحمات مروج رئیس هیات شطرنج شهریار قدردانی کرد.