صبح امروز اولین دور از مسابقات لیگ دوچرخه سواری گیلان به میزبانی منطقه آزاد انزلی در فاز گردشگری این منطقه برگزار شد که با قهرمانی تیم سیاه جامگان منطقه آزاد انزلی همراه بود….

صبح امروز اولین دور از مسابقات لیگ دوچرخه سواری گیلان به میزبانی منطقه آزاد انزلی در فاز گردشگری این منطقه برگزار شد که با قهرمانی تیم سیاه جامگان منطقه آزاد انزلی همراه بود.