مدیران فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بارها اعلام کرده‌اند خواهان تعطیلی مسابقات نیستند.

مدیران فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بارها اعلام کرده‌اند خواهان تعطیلی مسابقات نیستند.