همزمان با فرارسیدن هفته دولت، هئیت ورزشهای همگانی شهریار اقدام به برگزاری مسابقات طناب کشی ادارات شهرستان در سالن ورزشی فرمانداری شهرستان شهریار کرد.

این مسابقات با حضور ۶۰ نفر در قالب ۱۶ تیم از ادارات و ارگانهای شهرستان شهریاربا شور و هیجان خاصی خاتمه یافت.

نتایج پایانی مسابقه :

تیم اول : دادگستری

تیم دوم :اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار

تیم سوم : اداره صنعت و معدن

به تیم های اول تا سوم حکم و مدال توسط هزارخانی معاونت اداری و دبیر هئیت ورزش های همگانی اهداء گردید.