مراسم افتتاحیه هجدهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج کاسپین کاپ با حضور بیش از ۸۰۰ شرکت کننده و با حضور ۱۱ کشور در مجموعه ورزشی یادگار امام رشت شروع شد….

مراسم افتتاحیه هجدهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج کاسپین کاپ با حضور بیش از ۸۰۰ شرکت کننده و با حضور ۱۱ کشور در مجموعه ورزشی یادگار امام رشت شروع شد.