مسابقات بوکس قهرمانی باشگاه های اراک یه مناسبت دهه مبارک فجر در خانه بوکس اراک برگزار گردید.

مسابقات بوکس قهرمانی باشگاه های اراک یه مناسبت دهه مبارک فجر در خانه بوکس اراک برگزار گردید.