تقاضای جهانی برای مس در دهه آینده به 50 میلیون تن در سال می‌رسد و ایران این ظرفیت را دارد که از این ظرفیت برای ارزآوری 10 میلیارد دلاری در سال استفاده کند؛ این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که تولید معادن مس ایران از حدود 300 هزار تن کنونی به یک میلیون تن ب…

تقاضای جهانی برای مس در دهه آینده به 50 میلیون تن در سال می‌رسد و ایران این ظرفیت را دارد که از این ظرفیت برای ارزآوری 10 میلیارد دلاری در سال استفاده کند؛ این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که تولید معادن مس ایران از حدود 300 هزار تن کنونی به یک میلیون تن برسد. نوشته مس؛ پل ارزآوری 10 میلیارد دلاری/ سهم ایران از بازار فلز سرخ چقدر است؟ اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.