خدمات پرداختی و معاملات مالی جهانی یک سرویس جدید نیستند و امروزه برخی از محبوب‌ترین آن‌ها پرفکت مانی، پی پال، ویزا و مستر کارت نام دارند که به میلیون‌ها نفر در سراسر جهان خدمات مالی ارائه می‌دهند….

خدمات پرداختی و معاملات مالی جهانی یک سرویس جدید نیستند و امروزه برخی از محبوب‌ترین آن‌ها پرفکت مانی، پی پال، ویزا و مستر کارت نام دارند که به میلیون‌ها نفر در سراسر جهان خدمات مالی ارائه می‌دهند.