هرساله کشاورزان خوزنینی ده‌ها هکتار از زمین‌های کشاورزی خود را به کشت آفتابگردان اختصاص می‌دهند. این گیاه تا ۳ متر رشد می‌کند، از دانه‌های آن برای روغن کشی و از تخمه‌های آن برای تغذیه استفاده می‌شود. کشاورزان خوزنینی هرساله این محصول را در ابتدای فصل پ…

هرساله کشاورزان خوزنینی ده‌ها هکتار از زمین‌های کشاورزی خود را به کشت آفتابگردان اختصاص می‌دهند. این گیاه تا ۳ متر رشد می‌کند، از دانه‌های آن برای روغن کشی و از تخمه‌های آن برای تغذیه استفاده می‌شود. کشاورزان خوزنینی هرساله این محصول را در ابتدای فصل پاییز برداشت می‌کنند. /عکاس:محمد حسین دانیالی