معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد گفت: مریم کاظم‌زاده در مقاطعی از جنگ در مکان‌هایی حضور داشت که هیچ مردی حضور نداشت و این یکی از ویژگی‌های روزنامه‌نگاری انقلاب اسلامی است….

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد گفت: مریم کاظم‌زاده در مقاطعی از جنگ در مکان‌هایی حضور داشت که هیچ مردی حضور نداشت و این یکی از ویژگی‌های روزنامه‌نگاری انقلاب اسلامی است.