رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه همزمان با حادثه رخ داده در امام‌زاده داوود (ع) سیل دیگری نیز در محدوده شمال شرق تهران و شهرستان‌ رودهن جاری شد، گفت: در پی این سیل که از سرمنشا رودخانه سیاه کوه جاری شده بود، خساراتی به برخی از مزارع و باغات …

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه همزمان با حادثه رخ داده در امام‌زاده داوود (ع) سیل دیگری نیز در محدوده شمال شرق تهران و شهرستان‌ رودهن جاری شد، گفت: در پی این سیل که از سرمنشا رودخانه سیاه کوه جاری شده بود، خساراتی به برخی از مزارع و باغات و … وارد شد و متاسفانه یک تن نیز فوت شد.