وزارت بهداشت ژاپن اعلام کرد روز گذشته هیچ مورد مرگ و میر ناشی از ابتلای ویروس کرونا در ژاپن گزارش نشده و آخرین آمار مربوط به روز شنبه با ۳ مورد مرگ است.

وزارت بهداشت ژاپن اعلام کرد روز گذشته هیچ مورد مرگ و میر ناشی از ابتلای ویروس کرونا در ژاپن گزارش نشده و آخرین آمار مربوط به روز شنبه با ۳ مورد مرگ است.