نماینده دموکرات ایالت میشیگان آمریکا روز گذشته بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخت.

نماینده دموکرات ایالت میشیگان آمریکا روز گذشته بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخت.