در اطلاعیه رسمی آمده است: “محکوم ناوالنی امروز 16 فوریه در زندان اصلاح و تربیت شماره 3، پس از یک پیاده روی حالش بد شد و تقریباً بلافاصله بیهوش شد. کارکنان پزشکی موسسه بلافاصله در محل حاضر شدند و تیم فوریت های پزشکی فراخوانده شد.”…

در اطلاعیه رسمی آمده است: “محکوم ناوالنی امروز 16 فوریه در زندان اصلاح و تربیت شماره 3، پس از یک پیاده روی حالش بد شد و تقریباً بلافاصله بیهوش شد. کارکنان پزشکی موسسه بلافاصله در محل حاضر شدند و تیم فوریت های پزشکی فراخوانده شد.”