فرماندار ایالت کنکتیکات آمریکا اعلام کرد که یک نوزاد ۶ هفته‌ای مبتلا به کرونا جان باخته است که دومین مورد مرگ نوزاد مبتلا به کرونا در این کشور و جهان به شمار می‌رود….

فرماندار ایالت کنکتیکات آمریکا اعلام کرد که یک نوزاد ۶ هفته‌ای مبتلا به کرونا جان باخته است که دومین مورد مرگ نوزاد مبتلا به کرونا در این کشور و جهان به شمار می‌رود.