رئیس هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان رضوی گفت: جوانی که در پیست موتورسواری جان خود را از دست داده تماشاگر نبوده و با وجود ناظرین، از در ورودی موتورسوارانی که داخل پیست حضور می‌یابند وارد شده است….

رئیس هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان رضوی گفت: جوانی که در پیست موتورسواری جان خود را از دست داده تماشاگر نبوده و با وجود ناظرین، از در ورودی موتورسوارانی که داخل پیست حضور می‌یابند وارد شده است.