چتانا راج بازیگر تلویزیون کانادایی در ۲۱ سالگی فوت شد. او در یک بیمارستان خصوصی تحت عمل جراحی پلاستیک قرارگرفته بود که فوت شد.

چتانا راج بازیگر تلویزیون کانادایی در ۲۱ سالگی فوت شد. او در یک بیمارستان خصوصی تحت عمل جراحی پلاستیک قرارگرفته بود که فوت شد.