الکسی ناوالنی ۴۷ ساله که منتقد شماره یک ولادیمیر پوتین محسوب می‌شد به ۱۹ سال زندان به اتهام داشتن یک بنیاد ضدفساد محکوم شده و در حال گذران این مدت حبس بود….

الکسی ناوالنی ۴۷ ساله که منتقد شماره یک ولادیمیر پوتین محسوب می‌شد به ۱۹ سال زندان به اتهام داشتن یک بنیاد ضدفساد محکوم شده و در حال گذران این مدت حبس بود.