۱۷۴ کشته و صدها مجروح در یک مسابقه فوتبال! یک فاجعه باورنکردنی که در تاریخ فوتبال بی‌سابقه بوده است.

۱۷۴ کشته و صدها مجروح در یک مسابقه فوتبال! یک فاجعه باورنکردنی که در تاریخ فوتبال بی‌سابقه بوده است.