«آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان روز یکشنبه در سخنانی خواستار گفت‌وگو با گروه طالبان شد.

«آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان روز یکشنبه در سخنانی خواستار گفت‌وگو با گروه طالبان شد.