بازوی مشورتی مجلس اعتقاد دارد این صندوق انحراف احتمالی در عملکرد بودجه و نفع بعضی شرکت‌های خصوصی را به‌دنبال خواهد داشت.
The post مرکز پژوهش‌های مجلس با ایجاد صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات مخالفت کرد appeared first on دیجیاتو.

بازوی مشورتی مجلس اعتقاد دارد این صندوق انحراف احتمالی در عملکرد بودجه و نفع بعضی شرکت‌های خصوصی را به‌دنبال خواهد داشت.

The post مرکز پژوهش‌های مجلس با ایجاد صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات مخالفت کرد appeared first on دیجیاتو.