دفاع مقدس ۴۰ ساله شد و سینما برای به یاد ماندن رشادت‌ها و ایستادگی بزرگ مردان در هشت سال دفاع مقدس بار‌ها و بار‌ها آن‌ها را در قالب آثاری به یاد ماندنی به تصویر کشاند….

دفاع مقدس ۴۰ ساله شد و سینما برای به یاد ماندن رشادت‌ها و ایستادگی بزرگ مردان در هشت سال دفاع مقدس بار‌ها و بار‌ها آن‌ها را در قالب آثاری به یاد ماندنی به تصویر کشاند.