مهندس افسانه‌ای سیلیکون ولی زندگی تمام انسان‌ها را دگرگون کرد.
The post مروری بر زندگی گوردون مور، مهندس افسانه‌ای دره سیلیکونی و خالق قانون مور appeared first on دیجیاتو.

مهندس افسانه‌ای سیلیکون ولی زندگی تمام انسان‌ها را دگرگون کرد.

The post مروری بر زندگی گوردون مور، مهندس افسانه‌ای دره سیلیکونی و خالق قانون مور appeared first on دیجیاتو.