برنامه این هفته «ایران امروز» (Iran Today) در شبکه پرس تی وی به مناسبت پنجمین سالگرد برجام به نقد و بررسی روند امضای این توافق می پردازد.

برنامه این هفته «ایران امروز» (Iran Today) در شبکه پرس تی وی به مناسبت پنجمین سالگرد برجام به نقد و بررسی روند امضای این توافق می پردازد.