این آیین‌نامه بر توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان تأکید دارد و در این راستا وظایفی برای دستگاه‌ها تعیین کرده است.
The post مروری بر آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان حوزه ICT: ایجاد زنجیره تولید و تأمین گوشی بومی در دستور کار دولت appeared first on دیج…

این آیین‌نامه بر توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان تأکید دارد و در این راستا وظایفی برای دستگاه‌ها تعیین کرده است.

The post مروری بر آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان حوزه ICT: ایجاد زنجیره تولید و تأمین گوشی بومی در دستور کار دولت appeared first on دیجیاتو.