عضو هیات مدیره تولیدکنندگان قارچ خوراکی از افزایش قیمت قارچ خبر داد و گفت: تولیدکنندگان قارچ با کمبود کود مرغی مواجه شده‌اند و همین مساله قیمت قارچ را در بازار گران کرده است. اکنون هر کیلو قارچ به بیش از ۲۵ هزار تومان رسیده است.
نوشته مرغ قارچ را گران…

عضو هیات مدیره تولیدکنندگان قارچ خوراکی از افزایش قیمت قارچ خبر داد و گفت: تولیدکنندگان قارچ با کمبود کود مرغی مواجه شده‌اند و همین مساله قیمت قارچ را در بازار گران کرده است. اکنون هر کیلو قارچ به بیش از ۲۵ هزار تومان رسیده است.
نوشته مرغ قارچ را گران کرد! اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.