برخی کاروان‌های زیارتی اربعین در خوزستان و استان‌های دیگر که برای تشرف به کربلای معلا و شرکت در کنگره اربعین در عراق به صورت پیاده به سمت مرز‌های چذابه و شلمچه حرکت کرده‌اند، به دلیل بسته بودن این ۲ مرز از ادامه حرکت آنان از سوی ماموران انتظامی جلوگیری…

برخی کاروان‌های زیارتی اربعین در خوزستان و استان‌های دیگر که برای تشرف به کربلای معلا و شرکت در کنگره اربعین در عراق به صورت پیاده به سمت مرز‌های چذابه و شلمچه حرکت کرده‌اند، به دلیل بسته بودن این ۲ مرز از ادامه حرکت آنان از سوی ماموران انتظامی جلوگیری شد.