مرده ای از اهالی دومینیکان که در مراسم خاکسپاری اش شروع به سیگار کشیدن کرده بود، باعث تعجب کاربران در فضای مجازی شد.

مرده ای از اهالی دومینیکان که در مراسم خاکسپاری اش شروع به سیگار کشیدن کرده بود، باعث تعجب کاربران در فضای مجازی شد.