رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر، نقره و سکه از کاهش تقاضا برای طلا و جواهر در پساکرونا می‌گوید. به گفته محمدولی قدرت اقتصادی پایین آمده و مردم پول را صرف نیازهای اساسی‌تر می‌کنند، در نتیجه اینها تقاضا تنها به سکه و طلای آب‌شده محدود شده ا…

رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر، نقره و سکه از کاهش تقاضا برای طلا و جواهر در پساکرونا می‌گوید. به گفته محمدولی قدرت اقتصادی پایین آمده و مردم پول را صرف نیازهای اساسی‌تر می‌کنند، در نتیجه اینها تقاضا تنها به سکه و طلای آب‌شده محدود شده است.