حوادث رکنا: فرمانده انتظامی قدس از دستگیری سه سارق به عنف در این شهرستان خبر داد و گفت: این افراد تاکنون به ۳۰ فقره سرقت به عنف اعتراف کردند.

حوادث رکنا: فرمانده انتظامی قدس از دستگیری سه سارق به عنف در این شهرستان خبر داد و گفت: این افراد تاکنون به ۳۰ فقره سرقت به عنف اعتراف کردند.