نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی خواستار حضور جدی مردم پای صندوق‌های رای در روز جمعه دوم اسفندماه علی‌رغم همه مشکلات موجود شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی خواستار حضور جدی مردم پای صندوق‌های رای در روز جمعه دوم اسفندماه علی‌رغم همه مشکلات موجود شد.