منابع خبری اعلام کردند که معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی عراق، عصر جمعه برای چهارمین هفته متوالی در اطراف منطقه سبز بغداد تجمع کردند.

منابع خبری اعلام کردند که معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی عراق، عصر جمعه برای چهارمین هفته متوالی در اطراف منطقه سبز بغداد تجمع کردند.