نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین گفت: مردم در روز دوم اسفندماه با حضور پرشور در انتخابات مشتی بر دهان دشمنان خواهند کوبید و با حضور در صحنه سرنوشت خود را تعیین و دشمنان را مأیوس می‌کنند. …

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین گفت: مردم در روز دوم اسفندماه با حضور پرشور در انتخابات مشتی بر دهان دشمنان خواهند کوبید و با حضور در صحنه سرنوشت خود را تعیین و دشمنان را مأیوس می‌کنند.