دبیر اتحادیه بنکداران گفت: به دلیل رکود شدید بازار اصلا کسی برای خرید برنج اقدام نمی‌کند.

  دبیر اتحادیه بنکداران گفت: به دلیل رکود شدید بازار اصلا کسی برای خرید برنج اقدام نمی‌کند.