مهدوی پارسا، کارشناس بورس گفت: مردم برای حضور در بورس حتما از مشاوران امین کمک بگیرند و به هیچ وجه برای حضور در بورس دارایی‌های ضروری زندگی خود را نفروشند….

مهدوی پارسا، کارشناس بورس گفت: مردم برای حضور در بورس حتما از مشاوران امین کمک بگیرند و به هیچ وجه برای حضور در بورس دارایی‌های ضروری زندگی خود را نفروشند.