دمای فعلی شهر زنجان ۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر است که نسبت به روز گذشته ۲ درجه افزایش داشته است.

دمای فعلی شهر زنجان ۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر است که نسبت به روز گذشته ۲ درجه افزایش داشته است.