دبیر شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه به طور کلی تقریبا دو سوم مردان مبتلا به اختلالات روان در سطح جهان هرگز به دنبال معالجه و درمان نیستند، گفت: این مساله به عنوان یک زنگ خطر برای جامعه مردان در سطح جهان محسوب می شود؛ چراک…

دبیر شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه به طور کلی تقریبا دو سوم مردان مبتلا به اختلالات روان در سطح جهان هرگز به دنبال معالجه و درمان نیستند، گفت: این مساله به عنوان یک زنگ خطر برای جامعه مردان در سطح جهان محسوب می شود؛ چراکه مردان اغلب فقط زمانی که احساس می‌کنند به آخر خط و آخر راه رسیده‌اند؛ درخواست کمک می‌کنند و در آن زمان شاید دیگر این کمک ها موثر واقع نشود، به طوری که ممکن است مردان در آن هنگام از مکانیسم‌های مقابله کننده مخرب و جبران ناپذیری مانند خودکشی استفاده کنند.