این مربی آمریکایی به همراه همسرش امروز (سه‌شنبه) وارد ایران شد تا هدایت تیم ملی هاکی را برعهده بگیرد.

این مربی آمریکایی به همراه همسرش امروز (سه‌شنبه) وارد ایران شد تا هدایت تیم ملی هاکی را برعهده بگیرد.