فدراسیون فوتبال ایران اسامی مربیان تیم‌ملی و دستیاران امیر قلعه‌نویی را معرفی کرد.

فدراسیون فوتبال ایران اسامی مربیان تیم‌ملی و دستیاران امیر قلعه‌نویی را معرفی کرد.