معاون اجتماعی پلیس راهور از عدم تعطیلی مراکز تعویض پلاک در تهران خبر داد.

معاون اجتماعی پلیس راهور از عدم تعطیلی مراکز تعویض پلاک در تهران خبر داد.