آئین یادبود و نمایشگاهی از آثار مرحوم حبیب الله صادقی استاد پیشکسوت عرصه نقاشی شامگاه دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ با حضور جمعی از اهالی هنر در حوزه هنری برگزار شد….

آئین یادبود و نمایشگاهی از آثار مرحوم حبیب الله صادقی استاد پیشکسوت عرصه نقاشی شامگاه دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ با حضور جمعی از اهالی هنر در حوزه هنری برگزار شد.