مراسم پنجمین سالگرد حادثه تروریستی جاده خاش _ زاهدان و چهلمین روز حادثه تروریستی کرمان امروز پنجشنبه بیست‌وششم بهمن در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد….

مراسم پنجمین سالگرد حادثه تروریستی جاده خاش _ زاهدان و چهلمین روز حادثه تروریستی کرمان امروز پنجشنبه بیست‌وششم بهمن در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.