مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان های شهریار و قدس
مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان های شهریار و قدس
فرماندار قدس در این آئین از زحمات فرشاد مهرزاد در زمان تصدی در اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان های شهریار و قدس با اهداء لوح، تقدیر کرد.

به گزارش شهریاریها ،مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان های شهریار و شهرقدس با حضور لیلا واثقی فرماندار قدس، مدیر حراست اداره کل راهداری، معاون اداره راهداری غرب استان تهران و سرپرست معاونت عمرانی فرمانداری در محل دفتر فرماندار برگزار شد.

بنابراین گزارش؛ فرشاد اسکندری به عنوان رئیس جدید اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان های شهریار و شهرقدس معرفی شد.

فرشاد اسکندری قبل از این عهده دار مسئولیت اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ری بود.

شهرستان قدس یکی از شهرستانهای استان تهران است و در غرب شهر تهران و همسایگی استان البرز قرار دارد.